SEP2

E-Learning

học viên theo học

  e-learning

  Nhận xét khóa học

  N.A

  Đánh giá
  • 1 Số Sao0
  • 2 Số Sao0
  • 3 Số Sao0
  • 4 Số Sao0
  • 5 Số Sao0

  Không tìm thấy nhận xét cho khóa học này.

  KHÓA HỌC NỘI BỘ
  • KHÓA HỌC NỘI BỘ
  • 5 Ngày
  • 15 Học viên tối đa
  • Chứng nhận khóa học

  Chi tiết bài giảng

  Nhiều khóa học bởi Trang Trang Đinh Thu

  Tìm kiếm khóa học nâng cao

  Các khóa học phổ biến

  Phân loại khóa học

  • Không có chuyên mục

  Bài viết gần đây

  Thời hạn: Phân loại không phù hợp: Chọn hạn không tồn tại trong phân loại tư duy!

  Giới thiệu dự án

  Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

  DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

  Nhiều người học

  Đánh giá cao

  Đăng ký tài khoản

  Top