SEP2

Khóa học test

3 học viên theo học
 • Ảnh hồ sơ của Thức Nguyễn Văn
 • Ảnh hồ sơ của Dũng Hà Đình
 • Ảnh hồ sơ của Minh Nguyệt Nguyễn Thị

Khóa học test

Nhận xét khóa học

N.A

Đánh giá
 • 1 Số Sao0
 • 2 Số Sao0
 • 3 Số Sao0
 • 4 Số Sao0
 • 5 Số Sao0

Không tìm thấy nhận xét cho khóa học này.

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY
 • THAM GIA
 • 10 Ngày
 • 100 Học viên tối đa

Tìm kiếm khóa học nâng cao

Các khóa học phổ biến

Phân loại khóa học

 • Không có chuyên mục

Bài viết gần đây

Thời hạn: Phân loại không phù hợp: Chọn hạn không tồn tại trong phân loại tư duy!

Giới thiệu dự án

Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

Nhiều người học

Đánh giá cao

Đăng ký tài khoản

Top