SEP2

Tất cả các khóa học

{"first_class":"1","title":"Heading","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","featured_style":"course","masonry":"1","grid_columns":" grid-item","column_width":"332","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"1","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_lightbox":"1","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":".grid.masonry li .block { margin-bottom:30px;}"}
Đang tải...
Không còn khóa học để hiển thị thêm

Giới thiệu dự án

Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

Nhiều người học

Đánh giá cao

Đăng ký tài khoản

Top