SEP2

Nội quy

 

NỘI QUY

Để là thành viên của website http://tructuyen.sep2.vn, các thành viên có trách nhiệm:
– Chung tay xây dựng và phát triển website vì mục tiêu lan tỏa giá trị cho tất cả mọi người.
– Không có các hoạt động quảng cáo (vì mục tiêu thương mại) hoặc vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến website và các thành viên khác của website.

Nếu thành viên nào không tuân thủ nội quy trên thì Ban quản trị website sử dụng quyền từ chối phục vụ đối với các thành viên đó.

Giới thiệu dự án

Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

Nhiều người học

Đánh giá cao

Đăng ký tài khoản

Top