SEP2

Về chúng tôi

 

VỀ CHÚNG TÔI

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 1,4 triệu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Họ là những người tâm huyết với nghề và có khát vọng nâng cao năng lực nghề nghiệp. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn lực, không phải tất cả 1,4 triệu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đều có điều kiện tham dự các lớp tập huấn trực tiếp. Vì vậy việc cung cấp các học liệu điện tử và tạo môi trường để chia sẻ kiến thức trên mạng Internet sẽ đáp ứng nhu cầu học hỏi để nâng cao năng lực nghề nghiệp của nhiều giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Website http://tructuyen.sep2.vn do Dự án Phát triển Giáo dục THPT2 (gọi tắt là Dự án SEP2) xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Với website này, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có thể:
– Truy cập các học liệu điện tử như các videos, PowerPoint, tài liệu … về các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.
– Có môi trường chia sẻ thông tin, cập nhật kiến thức với đồng nghiệp và giảng viên;
– Xây dựng các khóa học trực tuyến.

Kiến thức và kinh nghiệm của bạn có thể sẽ rất hữu ích cho những đồng nghiệp của bạn. Hãy đăng ký làm thành viên, học hỏi và chia sẻ để cùng nhau tiến tới thành công.

“Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người – The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all” Voltaire Nhà triết học người Pháp.

 

Giới thiệu dự án

Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

Nhiều người học

Đánh giá cao

Đăng ký tài khoản

Top